Mörbylånga, Öland

Mörbylånga

Bakgrund:

Mörbylånga kommun på Öland vill att skolgårdarna skall utvecklas till

grönare utemiljöer  med olika rum för elevernas olika behov. Något som skapar en biologisk mångfald i närmiljön, vilken kan användas i undervisningen; pedagogiska utemiljöer men även kreativa och skapande rum för lek och rörelse.

 

 

Utförande:

Rektorer och förskolechefer samlades under våren 2016 för att lyssna till Torstens föreläsning kring utomhuspedagogik. Därefter diskuterade grupperna fram sina önskemål och hur man skulle gå till väga.


Under 2016-2018 har fjorton grundskolor och förskolor analyserats av Anette och Torsten tillsammans med pedagogerna och elever. Analyserna tar ett helhetsgrepp och har resulterat i en långsiktig utvecklinsplan för varje skolgård där konceptmiljöerna är en viktig del.
2017-2018 byggdes ett antal konceptmiljöer och det arbetet fortsätter under kommande år.


Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.