Sandorm

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.

Odla Lärandet™ - Sandorm


En klassisk sandlåda i ny tappning

 

Sandormen utgår ifrån barns spontana lek i buskage och vegetation. Den är en kombination av klassisk sandlåda, balans- hinderbana, kojor och ger möjlighet att röra sig i öppen och sluten terräng. Den lummiga grönskan i sandormen erbjuder både stilla lek, sandlek, lek i rörelse och platser att gömma sig på. Detta ger spännande variation som inbjuder till motorisk övning men främst spontana fantasifull lek i olika former. Till sandormen ingår ett inspirerande pedagogiskt material.

 

Detta ingår:

Liggande stockar (kantavgränsning/balansträning)

Kubb (kantavgränsning/balansträning)

Anläggning och planteringsritning

Underlag för upphandling

Pedagogiskt material/skötselråd

 

Detta tillkommer

Växter, hoppstenar, betongplattor, sand

Installation, anläggning och plantering

Frakt


För beställning av Odla Lärandets Sandorm gå in på Woodworks hemsida.

https://woodwork.se