Motorikbana TRIX

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.

Odla Lärandet™ 

Motorikbana TRIX

Vi har två produkter i serien TRIX

Extra Trix kort

Cool Trix kort

Motorikbanan Trix är en rörelseinbjudande miljö på skolgården för årskurserna F-6 (ca 6-12 år). Motorikbanorna utgår från växtlighet och kan användas på raster, inom fritidsverksamhet men även i undervisning.

Den kommer komma i fem olika utförande, varav en är tillgänglighetsanpassad. Det går utmärkt att kombinera de olika motorikbanorna genom att lägga två eller flera parallellt eller i en följd. Idag finns Extra Trix kort och Cool Trix kort, övriga tre kommer till hösten 2020.

 

Motorikbanan innehåller även sittplatser och har variation sol-skugga under sommarsäsong i och med trädens kronor.

I takt med att träd och buskar växer ändras också banans karaktär.

 

Detta ingår:

Motorikredskap

Robinia stock

Sittplatser

Anläggning och planteringsritning

Underlag för upphandling

Pedagogiskt material/skötselråd

 

Detta tillkommer:

Godkänt fallunderlag, fallsand, lekplatsbark

Växter, hoppstenar, stenmjöl

Installation, anläggning och plantering

Frakt

 

För mer detaljerad information av vilka redskap som ingår och beställning av Odla lärandets TRIX Motorikbanor gå in på Woodworks hemsida. 

https://woodwork.se