Motorikbana Mini

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.

Odla Lärandet™ - Motorikbana MINI

Motorikbanan Mini är en rörelseinbjudande miljö för förskolor. 


Hinder och balansredskap i kombination med växtlighet ger en spännande variation som inbjuder till motorisk övning och spontan rörelse. Motorikbana mini är en sammansättning av olika delar som kan platsanpassas.

 

Motorikbanorna har variation sol-skugga under sommarsäsong i och med trädens kronor.

I takt med att träd och buskar växer ändras också banans karaktär.

 

Detta ingår:

Motorikredskap

Sittplatser

Anläggning och planteringsritning

Underlag för upphandling

Pedagogiskt material/skötselråd

 

Detta tillkommer:

Lekplatsbark

Växter och stenar

Installation, anläggning och plantering

Frakt

 


För mer detaljerad information av vilka redskap som ingår och beställning av Odla lärandets Motorikbana Mini gå in på Woodworks hemsida. 

https://woodwork.se