Motorikbana Mini

Odla Lärandet™ - Motorikbana MINI

Motorikbanan Mini är en rörelseinbjudande miljö för förskolor. 


Hinder och balansredskap i kombination med växtlighet ger en spännande variation som inbjuder till motorisk övning och spontan rörelse. Motorikbana mini är en sammansättning av olika delar som kan platsanpassas.

 

Motorikbanorna har variation sol-skugga under sommarsäsong i och med trädens kronor.

I takt med att träd och buskar växer ändras också banans karaktär.

 

Detta ingår:

Motorikredskap

Sittplatser

Anläggning och planteringsritning

Underlag för upphandling

Pedagogiskt material/skötselråd

 

Detta tillkommer:

Godkänt fallunderlag, fallsand, lekplatsbark, till de redskap som behöver fallunderlag

Växter, hoppstenar, stenmjöl

Installation, anläggning och plantering

Frakt

 

För mer detaljerad information av vilka redskap som ingår kontakta oss..