Motorikbana

Odla Lärandet™ - Motorikbana TRIX

Motorikbanan Grön trix är en rörelseinbjudande miljö på skolgården för årskurserna F-6 (ca 6-12 år). Motorikbanorna utgår från växtlighet och kan användas på raster, inom fritidsverksamhet men även i undervisning.

Den finns i fem olika utförande, varav en är tillgänglighetsanpassad. Det går utmärkt att kombinera de olika motorikbanorna genom att lägga två eller flera parallellt eller i en följd.

 

Motorikbanan innehåller även sittplatser och har variation sol-skugga under sommarsäsong i och med trädens kronor.

I takt med att träd och buskar växer ändras också banans karaktär.

 

Detta ingår:

Motorikredskap

Robinia stock

Sittplatser

Träskulptur, på två av banorna

Anläggning och planteringsritning

Underlag för upphandling

Pedagogiskt material/skötselråd

 

Detta tillkommer:

Godkänt fallunderlag, fallsand, lekplatsbark

Växter, hoppstenar, stenmjöl

Installation, anläggning och plantering

Frakt

 

För mer detaljerad information av vilka redskap som ingår kontakta oss eller woodwork, woodwork säljer våra motorikbanonr som produkter.