Komposten

Odla Lärandet™ - Komposten


Komposten är hjärtat i all odling. Det är här som eleverna tar till vara på alla växtrester blandar med grenar för att det till slut skall bli ny jord till odlingarna. En bärande del av kretsloppet.


Släpps hösten 2021.


Alla rättigheter till bilder och illustrationer tillhör Odla Lärandet