Konceptmiljöer

Konceptmiljöer

Våra konceptmiljöer gör det enkelt för er att skapa, använda och sköta om en grönskande pedagogisk miljö på skolgården.


Odla lärandets konceptmiljöer kan enkelt anpassas till olika skolgårdar. Konceptmiljöerna innehåller en manual med;

  • en anläggningsritning och beskrivning för anläggningsarbetet
  • en planteringsskiss med växtlista
  • pedagogisk inspiration kopplat till anläggning och plantering
  • skötselbeskrivning


De olika miljöerna fungerar var för sig men kan med fördel utvidgas för att tillsammans utgöra en helhet.


Ni kan avgöra själva hur stor del ni vill genomföra själva, tillsammans med elever och hur mycket ni vill ta in anläggningsarbetare.


Alla rättigheter till bilder och illustrationer tillhör Odla Lärandet