Konceptmiljöer

Konceptmiljöer


Våra konceptmiljöer Grön Skolmiljö gör det enkelt för er att skapa, använda och sköta om en grönskande pedagogisk miljö på skolgården.


Grön skolmiljö är produktnamnet på våra färdiga konceptmiljöer

som marknadsförs av Woodwork AB. Miljöerna är enkla att integrera i en befintlig skolgårdsmiljö.

För beställning kontakta oss eller gå in på Woodworks hemsida.

https://woodwork.se


Resultatet är gröna naturliga miljöer som stimulerar motorik, lärande, hälsa, rörelse, kreativitet och inte minst jämlik lek. 

Miljöerna fungerar bra var för sig men kan med fördel kombineras.


Hitta yta – hitta anläggare – bygg!


Produkterna Grön Skolmiljö är

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.