Läs mer om hur Odla arbetar


Hur arbetar Odla Lärandet

Konceptmiljöer

Analys

De färdiga designlösningarna/konceptmiljöer innehåller:

 

  • Färdig anläggningsritning (på en konceptmiljö) med anläggningsbeskrivning
  • Guide och pedagogisk inspiration  kopplat till miljöerna
  • Färdiga planteringsskisser med växtlistor
  • skötselbeskrivning, utrustning och upphandlingsinstruktion.


Användningsområden:  • Konceptmiljöerna kan både användas i en befintlig miljö eller ritas in vid nyanläggning.
  • Det går att kombinera flera av Odla lärandets konceptmiljöer och tillochmed låta dem, tillsammans med gångar, skapa en hel skolgårdsmiljö.
  • Konceptmiljöerna betonar växtlighet, naturlig motorisk utmaning och lustfyllt lärande.
  • För varje miljö finns en guide framtagen som hjälper lärarna att använda utemiljön i undervisningen.
  • Miljöerna är multifunktionella och kan användas för lärande, lek och återhämtning.


Odla lärandets lösningar är lättplacerade även i offentliga parkmiljöer där de kan samutnyttjas av skolor, förskolor och allmänhet.

Beställ offert här

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.