Den livsviktiga utomhusvistelsen – med forskning som stöd

Den livsviktiga utomhusvistelsen – med forskning som stöd

Att vistelse utomhus i naturlikmiljö är livsvikig för vår återhämtning och vårt välbefinnande är idag ett välkänt faktum. Trädgårdsterapi och olika former av motion på recept är flitigt använda som medicinska behandlingar. Även för den friska individen spelar vistelse ute i natur/naturlik miljö stor roll för att förebygga ohälsa. Förutom dagsljus och frisk luft finns det mycket i naturen som gör oss friskare och mindre stressade. Det finns en kravlöshet i naturmiljö som gör att hormonet oxytocin utsöndras, något som ökar vårt välbefinnande samtidigt som det minskar halterna av stresshormon.  Miljöpsykologerna Rachel och Stephen Kaplan har i det stilbildande verket With People i Mind (1998) påvisat just detta.

Även delaktighet – att få vara med och utforma sin utemiljö, vara med vid sådd och skörd samt att sköta odlingar – är något som ökar oxytocinhalten. [1]

 

Studier vid Karolinska Institutet har visat att blodet renas från ämnen som är skadliga för hjärnan när vi aktiverar våra muskler genom rörelse. Att röra på sig leder således till att blodet renas.[2] I uteklassrummet uppnås denna hälsobringande rörelse på ett naturligt sätt.


[1] Christina Doctare, hjärnforskare och författare.

[2] Karolinska institutet, Så skyddas hjärnan från stress och depression av motion, 2014-09-26

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.