Odla Lärandet

Covid-19: Bra lösningar i Corona tider


För att möta framtida utmaningar, oavsett om det gäller att undvika  pandemier eller att förebygga psykisk ohälsa och övervikt, är utomhusvistelse en nyckelfaktor.

Med Odla lärandets olika konceptmiljöer skapas enkelt multifunktionella utomhusmiljöer för skolor och förskolor: gröna oaser som fungerar både för pedagogisk verksamhet (utomhusundervisning & uteklassrum), spontan rörelse och rastaktiviteter.  Odla Lärandet skapar lustfyllda gröna utomhusmiljöer för skola, fritids och förskola.

  Hälsosamma utemiljöer som möjliggör kreativ lek och gör lärandet begripligt


  Odla lärandet har ett antal konceptmiljöer som enkelt kan anpassas till olika skolgårdar.


  Konceptmiljöerna innehåller


  Miljöerna fungerar var för sig men kan med fördel kombineras.  Alla rättigheter till bilder och illustrationer tillhör Odla Lärandet