Odla Lärandet

 AKTUELLT


Dags att tänka om i användandet av offentliga parker

I storstäder blir det allt vanligare med både förskolor och skolor som har mycket begränsad tillgång till utemiljö eller i värsta fall ingen alls. Läs mer....


Utomhus förändras den sociala strukturen

Mångårig erfarenhet av att arbeta med lärande i utemiljö, bland annat från Torslunda, har visat att invanda mönster, roller och sociala strukturer från klassrummet bryts när eleverna kommer utomhus. Läs mer....


Den livsviktiga utomhusvistelsen – med forskning som stöd

Att vistelse utomhus i naturlikmiljö är livsvikig för vår återhämtning och vårt välbefinnande är idag ett välkänt faktum. Trädgårdsterapi och olika former av motion på recept är flitigt använda som medicinska behandlingar. Läs mer....


 

Vi är helt ute    men har koll på gröna miljöer

 


Odla lärandet

arbetar med barn och ungas utemiljöer där målet är att skapa hälsosamma och inspirerande lärandemiljöer utomhus. För att förenkla för kunden att snabbt kunna göra en förbättring av en befintlig skolgårdsmiljö har vi tagit fram designlösningar utifrån olika koncept. Dessa konceptmiljöer placeras enkelt ut och blir en del av skolgården. 


Hitta yta – hitta anläggare – bygg!                 Läs mer om vad som ingår i konceptmiljöer....

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.