Odla Lärandet

 

Vi är helt ute    men har koll på gröna miljöer

 


Odla lärandet

arbetar med barn och ungas utemiljöer där målet är att skapa hälsosamma och inspirerande lärandemiljöer utomhus. För att förenkla för kunden att snabbt kunna göra en förbättring av en befintlig skolgårdsmiljö har vi tagit fram designlösningar utifrån olika koncept. Dessa konceptmiljöer placeras enkelt ut och blir en del av skolgården. 


Hitta yta – hitta anläggare – bygg!                 Läs mer om vad som ingår i konceptmiljöer


 


Odla lärandet erbjuder även analyser och långsiktiga utvecklingsplaner för skolutemiljöer. Exempel på dessa finns under rubriken projekt.

 AKTUELLT


Framtidens Skolgårdar, som egentligen borde vara dagens skolgård,

är en multifunktionell  miljö som både tillgodoser barns behov av motoriks övning och återhämtning i naturlik miljö samtidigt som den är en del av stadens sociala och biologiska ekosystem.

Läs mer


Dags att tänka om i användandet av offentliga parker

I storstäder blir det allt vanligare med både förskolor och skolor som har mycket begränsad tillgång till utemiljö eller i värsta fall ingen alls. Läs mer


Utomhus förändras den sociala strukturen

Mångårig erfarenhet av att arbeta med lärande i utemiljö, bland annat från Torslunda, har visat att invanda mönster, roller och sociala strukturer från klassrummet bryts när eleverna kommer utomhus. Läs mer


Den livsviktiga utomhusvistelsen 

Att vistelse utomhus i naturlikmiljö är livsvikig för vår återhämtning och vårt välbefinnande är idag ett välkänt faktum. Trädgårdsterapi och olika former av motion på recept är flitigt använda som medicinska behandlingar. Läs mer


Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.