Mörbylånga, Öland

Mörbylånga

Bakgrund:

Mörbylånga kommun på Öland vill att skolgårdarna skall utvecklas till

grönare utemiljöer med olika rum för elevernas olika behov. Något som skapar en biologisk mångfald i närmiljön, vilken kan användas i undervisningen; pedagogiska utemiljöer men även kreativa och skapande rum för lek och rörelse.

Utförande:

Rektorer och förskolechefer samlades under våren 2016 för att lyssna till Torstens föreläsning kring utomhuspedagogik. Därefter diskuterade grupperna fram sina önskemål och hur man skulle gå till väga.

 

Under 2016-2018 har fjorton grundskolor och förskolor analyserats av Anette och Torsten tillsammans med pedagogerna och elever. Analyserna tar ett helhetsgrepp och har resulterat i en långsiktig utvecklinsplan för varje skolgård där konceptmiljöerna är en viktig del.

 

 

 

2017 byggdes ett antal konceptmiljöer och det arbetet fortsätter under 2018.