Odlingslabbet

Odla Lärandet™ - Odlingslabbet


Här kan eleverna lära sig om odling, ettåriga växter såsom våra nordiska grönsaker. Detta ger en tydlig koppling NO-ämnet. Dessutom ger det eleverna möjlighet till skörd, kompostering och matlagning på hösten.


Släpps höst 2019