Motorikbana

Odla Lärandet™ - Motorikbana


Motorikbanan är anpassad för förskolan och är tänkt att skapa möjlighet till lustfylld spontan rörelse och ger en grönskande lekmiljö.

Fler motorikbanor för skola är under utveckling 2018.