Motorikbana Mini

Odla Lärandet™ - Motorikbana MINI

Motorikbanan Grön mini är en rörelseinbjudande miljö för förskolor. 


Hinder och balansredskap i kombination med växtlighet ger en spännande variation som inbjuder till motorisk övning och spontan rörelse. Motorikbana mini är en sammansättning av olika delar som kan varieras beroende på plats.

 

Motorikbanorna har variation sol-skugga under sommarsäsong i och med trädens kronor.

I takt med att träd och buskar växer ändras också banans karaktär.

 

Detta ingår:

Motorikredskap

Sittplatser

Anläggning och planteringsritning

Underlag för upphandling

Pedagogiskt material/skötselråd

 

Detta tillkommer:

Godkänt fallunderlag, fallsand, lekplatsbark, till de redskap som behöver fallunderlag

Växter, hoppstenar, stenmjöl

Installation, anläggning och plantering

Frakt

 

För mer detaljerad information av vilka redskap som ingår kontakta oss..