Klätterbänk

Odla Lärandet™ - Klätterbänk


Klätterbänken är tänkt som en gemensamhetsskapande samlingspunkt på skolgården och den kan användas både under raster, i undervisning och i skolgemensamma aktiviteter. Den har en dubbel funktion som samlingsplats och klättervägg.

Vår första klätterbänk är nu klar och finns på Glömmingeskolan, Mörbylånga kommun.