Insektsträdgården

Odla Lärandet™ - Insektsträdgården


Här finns buskar, träd och perenner som tillgodoser insekternas behov av mat och skydd.


Här kan barnen följa smådjurens livscykler och anpassning efter olika årstider.