Odla Lärandet

Odla Lärandet

Odla lärandet ger er ett helhetsperspektiv på förändring av skolgården. Vi gör analys och utformningsförslag tillsammans med er och ger er stöd för utförande och skötsel. Varje moment har en koppling till er verksamhet och barnens behov.

 

Odla lärandet har under 2016-2017 tagit fram ett antal konceptmiljöer som enkelt kan anpassas till olika skolgårdar. Konceptmiljöerna innehåller en manual med;

* en anläggningsritning och beskrivning för anläggningsarbetet

* en planteringsskiss med växtlista

* pedagogisk inspiration kopplat till anläggning och plantering

* skötselbeskrivning

 

De olika miljöerna fungerar var för sig men kan med fördel utvidgas för att tillsammans utgöra en helhet.

 

 

Regeringen satsar en halv miljon på skolgårdar; från den 1 juni- 16 finns möjlighet att söka medel. Vi har kunskap och dokumenterad erfarenhet av att hjälpa kommuner med att ta fram behovsanalys och idéskisser inför ansökan. http://www.boverket.se/contentassets/ffcf7e386a0647c4b88121fbaf836d5e/information-om-statsbidrag-for-upprustning-av-skollokaler-och-av-utemiljoer-vid-skolor-forskolor-och-fritidshem.pdf