Odla Lärandet

Odla Lärandet skapar lustfyllda gröna utomhusmiljöer för skola, fritids och förskola.

Hälsosamma utemiljöer som möjliggör kreativ lek och gör lärandet begripligt


Odla lärandet har ett antal konceptmiljöer som enkelt kan anpassas till olika skolgårdar.


Konceptmiljöerna innehåller en manual med;

  • en anläggningsritning och beskrivning för anläggningsarbete
  • en planteringsskiss med växtlista
  • pedagogisk inspiration kopplat till miljöerna
  • skötselbeskrivningMiljöerna fungerar var för sig men kan med fördel kombineras.Odla lärandet arbetar med: 

Skolgårdsmiljö, utomhuspedagogik, utematte, lära ute, motrikbana, uterörelse, skolgård, skolgårdar, förskolegård, rast och undervisning, innegård, gröna skolgårdar, gröna gårdar, utelek, lekyta, utemiljö, pedagogiska skolgårdar, barn och miljö, staden och barnen, odling, bygglek, urban skolgård, skolans fysiska miljö, hållbara städer, parkour hinderbana, klätterställning, hinderbana,

Utemiljö, Pedagogiska skolgårdar, Naturskolgård, Lära in ute, Förskolemiljö, Utemiljö förskola, Läromiljöer, Lärmiljöer, grön omsorg,Stadsnära skolmiljö skolgårdsmiljö, Stadsutveckling, Hållbar skolgård, Hållbar utveckling, Biologisk mångfald och 

Framtidens gröna skolgård