Odla Lärandet

Odla Lärandet skapar lustfyllda gröna utomhusmiljöer för skola, fritids och förskola –

hälsosamma utemiljöer som möjliggör kreativ lek och gör lärandet begripligt.

 

 

Odla lärandet har ett antal konceptmiljöer som enkelt kan anpassas till olika skolgårdar. Konceptmiljöerna innehåller en manual med;

* en anläggningsritning och beskrivning för anläggningsarbetet

* en planteringsskiss med växtlista

* pedagogisk inspiration kopplat till miljöerna

* skötselbeskrivning

 

De olika miljöerna fungerar var för sig men kan med fördel utvidgas för att tillsammans utgöra en helhet.