Odla Lärandet

Odla Lärandet skapar lustfyllda gröna utomhusmiljöer för skola, fritids och förskola.

Hälsosamma utemiljöer som möjliggör kreativ lek och gör lärandet begripligt


Odla lärandet har ett antal konceptmiljöer som enkelt kan anpassas till olika skolgårdar.


Konceptmiljöerna innehåller en manual med;

  • en anläggningsritning och beskrivning för anläggningsarbete
  • en planteringsskiss med växtlista
  • pedagogisk inspiration kopplat till miljöerna
  • skötselbeskrivningMiljöerna fungerar var för sig men kan med fördel kombineras.